» O synchronicitě.
O synchronicitě

Principy na kterých funguje synchronicita jsou univerzální.  Spousta potencionálních možných scénářů se musí sesynchronizovat aby se projevila v ten pravý čas na správném místě. Potom se stane událost. Někdy se to projeví dríve a někdy později. Vesmír je obrovský a možností je nekonečno. Pokud pochopíme,na jakých principech pracuje synchronicita a na jakých principech pracuje náš vnitřní kompas, můžeme do procesu vědomě vstoupit. Na seminářích podrobně vysvětluji jednotlivé univerzální zákony jak pracuje vesmír. Pochopení těchto hermetických zákonů nám dává do rukou ohromný nástroj pro naše uvědomění si sebe sama. Můžeme se na sebe podívat z vnějšku a analyzovat kde právě jsme, jaké máme stereotypy v myšlení a jak nám mohou zákony hermetismu pomoci nastavit jiné naladění a jiné programy zejména o nás samých.Vysvětluji jak najít v sobě vnitřní kompas který je spolehlivým vodítkem jak žít v souladu se záměrem duše a v harmonii což nám do života přinese vše, co si můžeme představit. Na seminářích vysvětluji praktické postupy jak s těmito energiemi a vibracemi pracovat.

YzkyM